ველისციხე

მრავალმნიშვნელოვანი

ველისციხე შეიძლება აღნიშნავდეს: