ვახტანგ ბატონიშვილი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ვახტანგ ბატონიშვილი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: