ეფთვიმე

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ეფთვიმე შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: