ესტონეთის ტბების სია

სტატიაში მოცემულია ესტონეთის ტბების სია.

უდიდესი ტბები რედაქტირება

ესტონეთის უდიდესი ტბები
# სახელწოდება ფართობი (ჰა) უდიდესი სიღრმე (მ) საშუალო სიღრმე (მ) სანაპირო ზოლის სიგრძე (მ) შენიშვნა
1. პეიპსი (პეიპუსი) 351144.9 17.6 8.0 788410 იყოფს რუსეთთან, 1570 კმ² ესტონეთში
2. ვირტსიარვი 26901.5 6.0 2.8 130874
3. ნარვა (ტბა) 10226.8 9.0 1.9 209484 იყოფს რუსეთთან, 40 კმ² ესტონეთში
4. იულემისტე 940.9 4.2 2.5 15219 ტალინის სასმელი წყლის წყარო
5. სადერვი 724.5 25.0 8.0 19362
6. ვაგულა 602.8 11.5 5.3 17838
7. სუურლაჰტი 531.0 2.1 1.2 16173 მულუტუ-სუურლაჰტის ნაწილი
8. ვეისიარვი 481.1 4.0 1.3 9047
9. ერმისტუ 456.2 2.9 1.3 19545
10. პაუნკულა 415.8 8.7 3.4 25541 ტალინის სასმელი წყლის წყარო
11. მულუტუ-ბაი 412.7 1.7 0.9 19530 მულუტუ-სუურლაჰტის ნაწილი
12. კურემა 399.6 13.8 5.9 11261
13. კარუიარვი 345.6 5.5 1.6 12276
14. კაჰალა 345.6 2.8 0.9 8727
15. ტოჰელა 338.5 1.5 1.3 12021
16. პუჰაიარვი 290.7 8.5 4.3 16332
17. ესტონეთის თბოელექტროსადგურის დანალექი ქანების მეორე აუზი 290.6 9354
18. ენდლა 285.9 2.4 1.5 28057
19. კოსა 282.7 1.9 1.2 7741
20. სოდლა 262.8 13.0 3.2 26542
21. კაიავერი 248.0 5.0 2.8 8442
22. აჰერუ 232.5 4.5 3.7 10127
23. უნდუ ბაი 226.9 16722
24. თამულა 208.9 7.5 4.2 6465
25. ჰინო 207.1 10.4 3.1 11516
26. სუთლეპის ზღვა 203.3 1.5 1.2 11802
27. კალი (ტბა) 198.7 1.4 1.1 11634
28. რაკუ 196.9 12.0 7.0 15083
29. ლავასაარი 196.0 1.0 0.7 7146
30. ოიოსუ 193.7 4.3 2.8 6985


 
პეიპუსი.
 
პიკიარვი.
 
ვილიანდი.

რედაქტირება

ააბრა - აასტეიარვი - ადრისკა - აგალი - აჰერუ - აჰიარვი - ავენიარვი - აქნაიარვი - აქსატე - ალასტკივი - ალოპი - არბი - აროიარვი - აუკსი

რედაქტირება

ენგლი - ერასტვერი - ერმისტუ

რედაქტირება

ვაგულა - ვაჰაიარვი - ვეიკე - ვაიკნე - ვეიმელა-ალაიარვი - ვეიმელა-მეიარვი - ვენიარვი - ველემეი - ვანამოისა - ვაასკნა - ვერევი - ვიიტინა - ვიიტინა ალაიარვი - ვიიტნა - ვილიანდი - ვისი - ვონგიარვი - ვოლამერი - ვორტსიარვი

რედაქტირება

ილის ტბები - იმატუ იაალა - იაუნკიარვი - იარვმეი - იარვეპა - იოკსი

რედაქტირება

კარილა - კაიუმერი - კალიარვი - კალი (ტბა) - კანარიკუ - კარიარვი - კარიაცე-მერი - კარნიარვი - კარნსა - კარიიარვი - კასარიცა ვერიარვი - კასმუ - კასტიარვი - კაურუ - კავადი - კეერი - კიიდიარვი - კიკაიარვი - კირიკუმეი - კისეიარვი - კლოოგა - კონუ-პიკიარვი - კონსუ-იარვი - კოსე-ვალგიარვი - კოოსა - კუბიია - კურგიარვი - კიუტი

რედაქტირება

ლაჰო - პეიპუსი - ლასვა - ლავასაარი - ლეევაკუ-პაისარვი - ლეიგო - ლოჰია - ლოოდლა - ლოოსუ - ლუიგეტიკ - ლუუბნიცა-უმბიარვი

რედაქტირება

მაარდუ (ტბა) - მაკსამერი - მანიკუ - მეელვა - მეჰიკოორმა-უმბიარვი - მოლდრი-მერი - მორტსუკა - მულუტუ-ლაჰტი - მურატი

რედაქტირება

ნარვა (ტბა) - ნეიტსიარვი - ნიინსაარვი - ნოოდსიარვი - ნოოტიარვი - ნუპლი

რედაქტირება

 
პეიპუსი, ესტონეთსა და რუსეთს შორის

პაბრა - პაიდე-ტეჰისიარვი - პაიდრა - პალოიარვი - პალოიური - პანიარვი - პაპიარვი - პაუკიარვი - პეიპუსი (პეიპსი) - პესუიარვი - პსკოვი (პიკვა) - პიირაკაიარვი - პილეიარვი - პლაანი-კულაიარვი - პორკუნი - პორმუიარვი - პროსა - პუაიარვი - პულიარვი

რედაქტირება

რაადი - რააკიარვი - რაატსმა - რაკუ - რაიგასტვერი - რაპინა-პაისარვი - რატასიარვი - რატვა - რუჟ-ლიინიარვი - რუჟ-სუურიარვი - რუჟ-ვალგიარვი

რედაქტირება

საადიარვი - სელგიარვი - სნელ-ტიიკი - სოიტსიარვი - სომერპალუ-პაისიარვი - სუპილინა-პონდი - სუტლეპა-სორდი - სუურ-კირკაიარვი - სუურ-პეჰმეიარვი - სუურლაჰტი

რედაქტირება

ტაბინა - ტამულა - ტიჰუ - ტოომა - ტუდუ

რედაქტირება

უბაიარვი - უჰტაიარვი - ულემისტე - ულიასტე - უვაიარვი

რედაქტირება

ჰანია კოვერიარვი - ჰარკუ - ჰილიბა - ჰინო - ჰოლვანდი - ჰუუნდრუ