ელექტრომაგნიტური ინდუქცია

ელექტრომაგნიტური ინდუქციაძაბვის გაჩენის მოვლენა ჩაკეტილ კონტურში, რომელსაც განჭოლავს დროში ცვლადი მაგნიტური ნაკადი.

მათემატიკური ფორმულირება რედაქტირება

მაიკლ ფარადეიმ აღმოაჩინა, რომ ელექტრომამოძრავებელი ძალა (ემძ) რომელიც ჩაკეტილი გამტარის გასწვრიც იქმნება პროპორციულია მაგნიტური ნაკადის ცვლილების ტემპისა. ამასთან არ აქვს მნიშვნელობა, რით არის გამოწვეული ნაკადის ცვლილება - მაგნიტური ველის ცვლილებით თუ გამტარის მოძრაობით მაგნიტურ ველში.

ელექტრომაგნიტური ინდუქციის მოვლენა უდევს საფუძვლად ისეთი ხელსაწყობის მუშაობას, როგორიცაა ელექტრული გენერატორი, ელექტრული ძრავა, ტრანსფორმატორი და სხვა.

ფარადეის ინდუქციის კანონი ამტკიცებს, რომ :

 

სადაც:

  არის ელექტრომამოძრავებელი ძალა (ემძ) ვილტებში
ΦB არის მაგნიტური ნაკადი ვებერებში

როდესაც განტარი წარმოადგენს N ხვიისგან დახვეულ მავთულს, რომლებსაც ტოლი ფართი აქვთ ფარადეის კანონი დადის შემდეგ გამოსახულებაზე

 

სადაც

  არის ელექტრომამოძრავებელი ძალა (ემძ) ვოლტებში
N არის გამტარის ხვიების რაოდენობა
ΦB არის მაგნიტური ნაკადი ვებერებში მოსული ერთ ხვიაზე.

გამოყენება რედაქტირება

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება

სქოლიო რედაქტირება

  • David J. Griffiths (1998). Introduction to Electrodynamics (3rd ed.). Prentice Hall. ISBN 0-13-805326-X.