ელემენტარული მუხტი

ელემენტარული მუხტი, რომელიც როგორც წესი e აღინიშნება, არის ერთი პროტონის ელექტრული მუხტი. ექვივალენტურად, ელემენტარული მუხტი ერთი ელექტრონის მუხტის აბსოლუტური მნიშვნელობის ტოლია. ელემენტარული მუხტის მნიშვნელობა არის 1.602176487 10–19 კულონი SI სისტემაში, ან 4.80320427 10–10 სტატკულონი გაუსის ერთეულთა სისტემაში.