ეკონომიკური სისტემა

ეკონომიკური სისტემა — საზოგადოების სოციალური სტრუქტურის შემადგენელ ნაწილს (კანონმდებლობის სისტემასთან, პოლიტიკურ სისტემასთან, კულტურულ და სხვა სისტემებთან ერთად). განსაზღვრავს ამა თუ იმ საზოგადოებაში საქონლისა და მომსახურების წარმოების, განაწილების და მოხმარების სქემას. ცენტრალურ საკითხს წარმოადგნეს ადამიანებისა და ორგანიზაციების დამოკიდებულება რესუსრებთან (მაგ:საკუთრების უფლება). ხშირად დაკავშირებულია საზოგადოებაში გაბატონებულ იდეოლოგიასთან.

ეკონომიკური სისტემის ძირითადი ტიპებია:

ლიტერატურა

რედაქტირება
  • Richard Bonney (1995), Economic Systems and State Finance, 680 pp.
  • David W. Conklin (1991), Comparative Economic Systems, Cambridge University Press, 427 pp.
  • George Sylvester Counts (1970), Bolshevism, Fascism, and Capitalism: An Account of the Three Economic Systems.
  • Robert L. Heilbroner and Peter J. Boettke (2007). "Economic Systems". The New Encyclopædia Britannica, v. 17, pp. 908–15.
  • Harold Glenn Moulton, Financial Organization and the Economic System, 515 pp.
  • Jacques Jacobus Polak (2003), An International Economic System, 179 pp.
  • Frederic L. Pryor (1996), Economic Evolution and Structure: 384 pp.
  • Frederic L. Pryor (2005), Economic Systems of Foraging, Agricultural, and Industrial Societies, 332 pp.
  • Graeme Snooks (1999), Global Transition: A General Theory, PalgraveMacmillan, 395 pp.

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება