დიხაგუძუბა (მრავალმნიშვნელოვანი)

დიხაგუძუბა შეიძლება აღნიშნავდეს: