დიფტორდიქლორმეთანი

დიფტორდიქლორმეთანი (დიქლორდიფტორმეთანი, ფრეონი R 12, ფრეონ-12, მაცივარ აგენტი-12, CFC-12, R-12) — ფრეონი CCl2F2. უფერო თითქმის უსუნო სითხე. იხსნება ორგანული გამხსნელების უმრავლესობაში.

დიფტორდიქლორმეთანი

გამოყენებარედაქტირება

გამოიყენება როგორც მაცივარ აგენტი და პროპელენტი აეროზოლის ბალონებში.

დიფტორდიქლორმეთანი ხასიათდება ოზონის ფენის დაშლის მაღალი აქტივობით. ამიტომაც მისი წარმოება და გამოყენება შეზღუდულია მონრეალის ოქმის მიხედვით.

ფიზიკური თვისებებირედაქტირება

თვისებები მნიშვნელობები
სიმკვრივე (ρ) −29.8 °C-ზე 6.25 გრ/სმ³
სიმკვრივე (ρ) 15 °C-ზე 5.11 გრ/სმ³
კრიტიკული ტემპერატურა (Tc) 112 °C (385 K)
კრიტიკული წნევა (pc) 4.170 მპა (41.15 ატმ)
კრიტიკული სიმკვრივეc) 4.789 მოლ.ლ−1
ოზონის ფენის გამოფიტვის შესაძლებლობის კოეფიციენტი (ODP) 1.0 (CCl3F = 1)
გლობალური დათბობის პოტენციალი (GWP) 8100 (CO2 = 1)