დიამაგნეტიკინივთიერება, რომელიც მაგნიტდება გარე მაგნიტური ველის მიმართულების საწინააღმდეგოდ. როცა გარე მაგნიტური ველი არ არსებობს, დიამაგნეტიკი დამაგნიტებული არ არის. გარე მაგნიტური ველის ზემოქმედებით დიამაგნეტიკის ატომი იძენს m მაგნიტურ მომენტს (ხოლო ნივთიერების თითოეული მოლი — M ჯამურ მომენტს), რომელიც ველის H დაძაბულობის პროპორციულია და მიართულია მის საწინააღმდეგოდ. ამიტომ დიამაგნეტიკის მაგნიტური ამთვისებლობა ყოველთვის უარყოფითია, სადაც ერთი მოლის ამთვისებლობაა.

ზოგიერთი დიამაგნეტიკის მაგნიტური
ამთვისებლობა
(ნორმალურ პირობებში)[1]
ნივთიერება მაგნიტური ამთვისებლობა
·10-6 (მ3/მოლ)
აზოტი, N2 −3.0
წყალბადი, Н2 −4.0
გერმანიუმი, Ge −12.7
სილიციუმი, Si −3.1
წყალი, Н2O −13.0
სუფრის მარილი, NaCI −30.3
აცეტონი, С3Н6О −33.8
გლიცერინი, С3Н8О3 −57.1
ნაფტალინი, С10Н8 −91.8
ბისმუთი, Bi, −284.0
ნახშირბადი, С −85

იხილეთ აგრეთვე

რედაქტირება

ლიტერატურა

რედაქტირება