დიაკრიტიკული ნიშნები

დიაკრიტიკული ნიშნები (ძველბერძ. διακριτικός — „განსხვავების მიმნიშნებელი“) — სტრიქონზედა ან სტრიქონქვეშა (იშვიათად — სტრიქონშივე ჩასმული) გრაფიკული ნიშნები, რომლებიც შემოღებულია ანბანურ დამწერლობაში რომელიმე ასოს მნიშვნელობის დასაზუსტებლად. კერძოდ:

  1. ასოს ახალ მნიშვნელობას სძენს;
  2. წარმოგვიდგენს შესაბამისი ბგერის რამდენიმე ვარიანტს;
  3. მიანიშნებს, რომ ასო იკითხება იზოლირებულად;
  4. მიანიშნებს ბგერის სიგრძე-სიმოკლეს;

დიაკრიტიკულ ნიშნებს ფართოდ იყენებენ ტრანსკრიფციებში.

ლიტერატურა რედაქტირება