დეცი... (ქართული აღნიშვნა ; საერთაშორისო d) — ფიზიკური სიდიდის ერთეულის სახელწოდების თავსართი ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში. წარმოადგენს თავსართს იმ ჯერადი ერთეულების სახელწოდებათა შესაქმნელად, რომლებიც ოდენობით შეესაბამება 10-1 (1/10, ერთი მეათედი) ამოსავალ ერთეულს.

წარმოშობილია ლათინურიდან — decem (ათი).

მაგალითებირედაქტირება

  • 1 დეციმეტრი = 10-1 მეტრი = 0,1 მეტრი.
  • 1 დეციგრამი = 10-1 გრამი = 0,1 გრამი.

ლიტერატურარედაქტირება

  • ქსე, ტ. 3, გვ. 489, თბ., 1978