დახმარება:IPA გერმანულისთვის

მოცემულ ცხრილში ნაჩვენებია შესაბამისობა საერთაშორისო ფონეტიკურ ანბანსა (IPA) და გერმანულ ენას შორის. ეს კონვენცია ვიკიპედიას სტატიებში გამოიყენება.

თანხმოვნები
IPA მაგალითები ქართული შესატყვისი აუდიო
b Ball[1] ავშვი მოსმენა 
ç ich, durch დაახლოებით ავა მოსმენა 
d dann[1] დაახლოებით კუ მოსმენა 
f Fass, Vogel მოსმენა 
ɡ Gast[1] ული მოსმენა 
h hat ავა მოსმენა 
j ja მოსმენა 
k kalt ვა მოსმენა 
l Last დაახლოებით არი მოსმენა 
m Mast სა მოსმენა 
n Naht კა მოსმენა 
ŋ lang დაახლოებით ლანგარი მოსმენა 
p Pakt დაახლოებით აქტი მოსმენა 
pf Pfahl მოსმენა 
ʁ Rast[2] დაახლოებით არიბი მოსმენა 
ʀ დაახლოებით მოსმენა 
r მოსმენა 
s Hast ამი მოსმენა 
ʃ schal, Stein არი მოსმენა 
t Tal დაახლოებით ავი მოსმენა 
ts Zahl კა მოსმენა 
Matsch იხი მოსმენა 
v was იწრო მოსმენა 
x Bach[3] ჯო მოსმენა 
z Hase[1] არი მოსმენა 
ʔ beamtet[4]
([bəˈʔamtət])
მოსმენა 
არაგერმანული თანხმოვნები
Dschungel[1] იბე მოსმენა 
ʒ Genie[1] ურნალი მოსმენა 
მახვილი
ˈ Bahnhofstraße
([ˈbaːnhoːfˌʃtʁaːsə])
ˌ
ხმოვნები
IPA მაგალითები ქართული შესატყვისი აუდიო
მონოფტონგები
a Dach დაახლოებით გუდ მოსმენა 
Bahn დაახლოებით გუდ(უფრო გრძლად) მოსმენა 
Beet მეფ (უფრო გრძლად) მოსმენა 
ɛ Bett, hätte დი მოსმენა 
ɛː wähle[5] დი (გრძლად) მოსმენა 
viel სამ (უფრო გრძლად) მოსმენა 
ɪ bist დაახლოებით სამ მოსმენა 
Boot დაახლოებით სწრი (უფრო გრძლად) მოსმენა 
ɔ Post სწრი მოსმენა 
øː Öl მოსმენა 
œ göttlich მოსმენა 
Hut და (უფრო გრძლად) მოსმენა 
ʊ Putz დაახლოებით გდა მოსმენა 
Rübe მოსმენა 
ʏ füllt მოსმენა 
დიფტონგები
weit დაახლოებით მაისი
Haut აუზი
ɔʏ Heu, Räuber ოი
რედუცირებული ხმოვნები
ɐ Ober[2] მოსმენა 
ə halte მოსმენა 
ნახევარხმოვნები
ɐ̯ Uhr[2]
Studie
aktuell
არაგერმანული ხმოვნები[6]
e Methan მეფ (მოკლე [eː]) მოსმენა 
i vital სამ (მოკლე [iː]) მოსმენა 
o Moral (მოკლე [oː]) მოსმენა 
ø Ökonom (მოკლე [øː]) მოსმენა 
u kulant და (მოკლე [uː]) მოსმენა 
y Psychologie (მოკლე [yː]) მოსმენა 

სქოლიო

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 გერმანული თანხმოვნები [b d ɡ z ʒ dʒ] ხშირად ყრუდ, როგორც [b̥ d̥ ɡ̊ z̥ ʒ̊ d̥ʒ̊] წარმოითქმის. სამხრეთ გერმანიაში ყრუ წარმოთქმა დომინირებს.
  2. 2.0 2.1 2.2 [r]-ის გამოთქმა გერმანულში რეგიონული ვარიაციით გამოირჩევა. ძველი ლექსიკონების მიერ რეკომენდებული [r] დღეს უმეტესწილად შვეიცარიაში, ბავარიასა და ავსტრირაში დომინირებს, დანარჩენ რეგიონებში კი [ʁ] და [ʀ] უფრო ხშირად გამოიყენება.
  3. [x] წარმოითქმის, როგორც [χ] [a]-ს და [aː]-ს შემდეგ, ხშირად [ʊ]-ს, [ɔ]-ს, და [aʊ]-ს შემდეგაც.
  4. გერმანულის ბევრ დიალექტში, გარდა სტანდარტული შვეიცარული გერმანულისა, დამწყებ ხმოვანს წინ ყოველთვის ʔ უძღვის.
  5. [ɛː]-ს ხშირად [eː] ანაცვლებს.
  6. [e i o ø u y] გრძელი ხმოვნების [eː iː oː øː uː yː] მოკლე ვარიანტებია. ისინი უმახვილო მარცვლებში მახვილიან მარცვლამდე გამოიყენება და მხოლოდ ნასესხებ სიტყვებში გვხვდება. ორიგინალურ გერმანულ სიტყვებში მახვილი, ზოგადად, პირველ მარცვალზე ეცემა და მახვილამდე პრეფიქსების გარდა მარცვლები არ გვხვდება.

ბიბლიოგრაფია

  • (1990) Das Aussprachewörterbuch, მე-3 (de), მანჰაიმი: Bibliographische Institut. ISBN 3-411-20916-X.