დარუბანდი (მრავალმნიშვნელოვანი)

დარუბანდი შეიძლება აღნიშნავდეს: