გუჯარი — უმეტესად მეფისაგან ნაბოძები საბუთის ზოგადი სახელწოდება, რომელიც ქართულ დიპლომატიკაში საუკუნიდან შემოვიდა. XVIII საუკუნეში გუჯარი და სიგელი ერთ ტერმინად — სიგელ-გუჯრად გაერთიანდა.

ლიტერატურა რედაქტირება