გრუნტთმცოდნეობასაინჟინრო გეოლოგიის დარგი, რომელიც შეისწავლის გრუნტების სხვადასხვა გენეტური ტიპების შემადგენლობას, აღნაგობას და ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებებს მათი მშენებლობის საქმეში გამოყენების თვალსაზრისით.

გრუნტთმცოდნეობა განიყოფება 3 ნაწილად: ზოგადი გრუნტთმცოდნეობა, რეგიონული გრუნტთმცოდნეობა და მოძღვრება გრუნტების ტექნიკური მელიორაციის შესახებ.

ლიტერატურარედაქტირება


  ეს არის სტატიის ან სექციის ესკიზი.
თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ იგი.