გოგელია

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი გოგელია შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: