გლაგოლური რიცვები — რიცხვთა ჩაწერის თავისებური სისტემა, რომელიც გლაგოლიცათი დაწერილ ტექსტებში გვხვდება. გლაგულური სისტემა ჰგავს ბერძნულსა და კირილურ რიცხვებს. ერთეულებს აღნიშავს ანბანის რიგზე დალაგებული პირველი ცხრა ასო, ათეულებს — შემდეგი ცხრა, ასეულებს — შემდეგი ცხრა. განსხვავებით ბერძნულისა და კირილურისაგან (თუმცა, მსგავსად არამეული რიცხვებისა[1]) გლაგულური რიცხვებით ათასეულების ჩაწერაცაა შესაძლებელი და მათთვის ანბანის ბოლო ცხრა ასოა განკუთვნილი.

არაბ. გლაგ. კირ.
1 Glagoljica Az.svg = a а = a
2 Glagoljica Buki.svg = b в = v
3 Glagoljica Vedi.svg = v г = g
4 GlagolitsaGlagol.gif = g д = d
5 GlagolitsaDobro.gif = d е = e
6 GlagolitsaJest.gif = e ѕ = ʒ
7 GlagolitsaZhivete.gif = ž з = z
8 GlagolitsaDzelo.gif = ʒ и = i
9 GlagolitsaZemlja.gif = z ѳ = ḟ
არაბ. გლაგ. კირ.
10 GlagolitsaIzhe.gif = ï і = ï
20 Glagolitic i.svg = i к = k
30 GlagolitsaDzherv.gif = ģ л = l
40 GlagolitsaKako.gif = k м = m
50 GlagolitsaLjudi.gif = l н = n
60 GlagolitsaMislete.gif = m ѯ = x
70 GlagolitsaNash.gif = n о = o
80 GlagolitsaOn.gif = o п = p
90 GlagolitsaPokoj.gif = p ч = č
არაბ. გლაგ. კირ.
100 GlagolitsaRtsi.gif = r р = r
200 GlagolitsaSlovo.gif = s с = s
300 GlagolitsaTverdo.gif = t т = t
400 GlagolitsaUk.gif = u ѵ = ÿ
500 GlagolitsaFert.gif = f ф = f
600 GlagolitsaKher.gif = ch х = ch
700 GlagolitsaOht.gif = ō ѱ = ps
800 GlagolitsaShta.gif = št ѡ = ō
900 GlagolitsaTsi.gif = c ц = c
არაბ. გლაგ. კირ.
1000 GlagolitsaCherv.gif = č
2000 GlagolitsaSha.gif = š
3000 GlagolitsaJer.gif = ъ
4000 GlagolitsaJat.gif = ě
5000 GlagolitsaJu.gif = ju
6000 ?
7000 ?
8000 ?
9000 GlagolitsaJusE.gif? = ę?


ციფრთა ჩაწერის კირილური სისტემისაგან განსხვავებით, გლაგოლური ზუსტად გასდევს გლაგოლიცას ასოთა წყობას. კირილურში კი ნიშნებს რიცხვითი მნიშვნელობა ბერძნული ანბანის გამოთქმების მიხედვით აქვთ მინიჭებული. ამიტომ გლაგოლიცათი შესრულებული კირილური ტექსტების ტრანსკრიბირებისას კირილიცაზე ხშირია შეცდომები, მაგალითად GlagolitsaKako.gif (კ) ‘40’ კირილიცაში к (k) ‘20’ ან GlagolitsaCherv.gif (č) ‘1000’ mit ч (č) ‘90’

სქოლიორედაქტირება

  1. შეად. Nikolaos Trunte: „Ex Armenia lux. Konstantin-Kyrill und Mesrop-Mašt‘oc‘“, in: Palaeoslavica 5 (1997), S. 31–57.

ლიტერატურარედაქტირება