გლაგოლიცა (Ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰹⱌⰰ) — ძველი სლავური დამწერლობა.

გლაგოლიცა
ტიპი: ანბანი
ენები:
შექმნა წმინდა კირილე და მეთოდიუსი
დროის პერიოდი:
წინამორბედი დამწერლობები: artificial script
გლაგოლიცა

ცხრილი რედაქტირება

სიმბოლო გამოსა-
ხულება
რუსული სახელწოდება რიცხვითი მნიშვნელობა შენიშვნა
  Аз 1
  Буки 2
  Веди 3
  Глаголи 4
  Добро 5
  Есть 6
  Живете 7
  Зело 8
  Земля 9
Ⰺ, Ⰹ  ,   Иже (I) 10 მეცნიერები დღემდე დავობენ თუ რომელი ასო ჟღერდა როგორც И და რომელი — I.
  И (Иже) 20
  Гѥрв 30
  Како 40
  Люди 50
  Мыслете 60
  Наш 70
  Он 80
  Покой 90
  Рцы 100
  Слово 200
  Твердо 300
  Ик
  Ук 400
    Ферт 500
  Хер 600
    От 700
Пѣ (Пе) 800 ჰიპოტეტური ასო, რომელსაც მრავალი გამოსახულება აქვს.
  Цы 900
  Червь 1000
  Ша
  Шта 800
  Ер
ⰟⰊ   Еры
  Ерь
  Ять
  Ёж ჰიპოტეტური ასო (იოტიზირებული Е აბ О), შევიდა დიდი იოტიზირებული იუსის ლიგატურაში.
ზოგიერთი მკვლევარი თლის რომ აღნიშნული ასო შედიოდა თავდაპირველ გლაგოლიცაში, როგორც დამოუკიდებელი ასო.
  Ю
  юс малый
  юс малый йотированный
  юс большой
  юс большой йотированный
  Фита