საკუთარი სახელი გიორგი ბადრიძე შეიძლება აღნიშნავდეს: