გიორგი ახვლედიანი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი გიორგი ახვლედიანი შეიძლება აღნიშნავდეს: