გენერალ-გუბერნატორი

გენერალ-გუბერნატორი არის დიდი პროვინციების (უმეტესწილად კოლონიალური კონტექსტის) უმაღლესი ამასრულებელი ორგანოს მეთაური.

  • რუსეთი — ცარისტულ რუსეთში პროვინციის ან მხარის გამგებელი.