გენების დრეიფიევულუციის მექანიზმია, რომელიც იწვევს პოპულაციაში ალელური გენების სიხშირის შემთხვევით ცვლილებას თაობიდან თაობაში.

თუ პოპულაცია არ გადაშენდა, გენების დრეიფი ახალი სახეობების ჩამოყალიბებას ხელს შეუწყობს.

ლიტერატურა რედაქტირება

სქოლიო რედაქტირება