გაჩიოსილეონტი მროველისეული ქართლის ცხოვრების მიხედვით, ქართველი ხალხის ერთ-ერთი ეთნარქი. მას ქართლოსისაგან სამართავად გადაეცა ქვემო ქართლის ზემო ნაწილი, რომელსაც შემდგომ გაჩიანის მხარე ეწოდა.

ქართლის ცხოვრება

რედაქტირება

ლეონტი მროველი წერს:

 
„ხოლო გაჩიოსს მისცა ორბის ციხე და სკჳრეთის მდინარითგან ვიდრე თავადმდე აბოცისა. და ამან გაჩიოს აღაშენა ქალაქი გაჩიანი, რომელსა მაშინ ერქუა სანადირო ქალაქი[1].“

იხილეთ აგრეთვე

რედაქტირება