გამრავლება (მათემატიკა)

გამრავლებამათემატიკური ოპერაცია ორ რიცხვზე, რომელთაც I და II თანამამრავლი ეწოდებათ. გამრავლება გულისხმობს I თანამამრვალის „აღებას“ (მიმატებას) იმდენჯერ რამდენიცაა II თანამამრავლი:

მაგალითად:

მიმატებასთან, გამოკლებასთან და გაყოფასთან ერთად წარმოადგენს არითმეტიკის 4 მარტივ, ბაზისურ ოპერაციას.

ახარისხებარედაქტირება

ახარისხება არის გამრავლების ერთი კონკრეტული შემთხვევა, როდესაც მამრავლი რამდენიმეჯერ მრავლდება თავის თავზე, თუ რამდენჯერ მრავლდება ამას გვიჩვენებს ხარისხის მაჩვენებელი, რომელიც მამრავლის ზევით იწერება: 2×2×2=23

რესურსები ინტერნეტშირედაქტირება