არითმეტიკა (ებრ. ἀριθμός „რიცხვი“) — მათემატიკის უძველესი და უმარტივესი განყოფილება, რომელიც შეისწავლის რიცხვთა ელემენტარულ ფორმებს (ნატურალური, მთელი, რაციონალური) და მათზე უმარტივეს არითმეტიკულ ოპერაციებს (შეჯამება, გამოკლება, გამრავლება, გაყოფა). ტერმინი უმაღლესი არითმეტიკა ასევე არის რიცხვთა თეორიის მოძველებული სახელი.