გაიუს სულპიციუს პატერკულუსი

გაიუს სულპიციუს პატერკულუსი - რომის კონსული ძვ. წ. 258 წელს. მონაწილეობას იღებდა პირველ პუნიკურ ომში. მეთაურობდა სულცის ბრძოლაში, რომელიც რომის გამარჯვებით დამთავრდა.