სულცის ბრძოლა

სულცის ბრძოლა
პირველი პუნიკური ომი ნაწილი
თარიღი ძვ. წ. 258
მდებარეობა სულცისთან
შედეგი რომის გამარჯვება
მხარეები
რომის რესპუბლიკა კართაგენი
მეთაურები
გაიუს სულპიციუს პატერკულუსი ჰანიბალ გისკო