გავაზი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი გავაზი შეიძლება აღნიშნავდეს: