გაეროს სპეციალიზებული დაწესებულებები

გაეროს სპეციალიზებული დაწესებულებები — საერთაშორისო სამთავრობათაშორისო ორგანიზაციები ეკონომიკურ, სოციალურ და ჰუმანიტარულ საკითხებში, რომლებიც გაეროსთან დაკავშირებული არიან საერთაშორისო შეთანხმებებით. გაეროს წევრი სახელმწიფოების უმრავლესობა ამ დაწესებულებების წევრებიც არიან.