გაბრიაძე

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი გაბრიაძე შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: