ბოტორის ბრძოლა — 1120 წლის 14 თებერვალს გამართული ბრძოლა საქართველოს ლაშქარსა და თურქ-სელჩუკებს შორის.

თურქ-სელჩუკები როგორც კი დავით აღმაშენებელს შორის დაიგულებდნენ (მათი მსტოვრების მონაცემების მიხედვით), დასაზამთრებლად „ჩამოდგებოდნენ“ ხოლმე. 1120 წლის თებერვალში დავითი ჯერ გეგუთში წავიდა, იქიდან კი ხუფათს გადავიდა. სელჩუკებმა „სცნეს რა სიშორე მისი, ჩამოდგნენ ბოტორას, დიდნი ფრიად, და დაიზამთრეს“. მეფეს მხედველობიდან არ გამოჰპარვია მტრის მოქმედება, სწრაფად „გარდამოიფრინვა“, თოთხმეტ თებერვალს დაესხა თავს და ერთიანად გაანადგურა. ქართველებს დიდძალი ტყვე და ალაფი ჩაუვარდათ ხელში.

ლიტერატურარედაქტირება

  • მ. ლორთქიფანიძე, ო. ჯაფარიძე, დ. მუსხელიშვილი, რ. მეტრეველი (2012). საქართველოს ისტორია ოთხ ტომად, ტ. II — საქართველოს ისტორია IV საუკუნიდან XIII საუკუნემდე. თბილისი: პალიტრა L. ISBN 978-9941-19-585-3.