ბოლცმანის მუდმივა

ბოლცმანის მუდმივა — ერთ-ერთი ძირითადი ფიზიკური მუდმივა, რომელიც ტოლია აირის R უნივერსალური მუდმივას ფარდობისა NA ავოგადროს რიცხვზე:

შედის სტატისტიკური ფიზიკის რიგ უმნიშვნელოვანეს თანაფარდობებში: აკავშირებს ნაწილაკების საშუალო კინეტიკურ ენერგიასა და ტემპერატურას, ფიზიკური სისტემის ენტროპიასა და მის თერმოდინამიკურ ალბათობას.

ლიტერატურარედაქტირება