ბოლცმანის მუდმივა

ბოლცმანის მუდმივა (სიმბოლო: ან ; 1.380649×10−23 ჯ/K[1]) — ფიზიკური მუდმივა, რომელიც აირის მუდმივისა და ავოგადროს რიცხვის ფარდობის ტოლია:

ბოლცმანის მუდმივა

ლუდვიგ ბოლცმანი
სიმბოლო: ან
მნიშვნელობა: 1.380649×10−23 ჯ/K[1]
1.380649×10−23 ჯ/K[1]

ბოლცმანის მუდმივა ეწოდა ავსტრიელი მეცნიერის ლ. ბოლცმანის პატივსაცემად. ბოლცმანის მუდმივა შედის ფიზიკის ბევრ მნიშვნელოვან თანაფარდობაში: იდეალური აირის მდგომარეობის განტოლებაში, ნაწილაკების სითბური მოძრაობის საშუალო ენერგიის გამოსხულებაში, აკავშირებს ფიზიკური სისტემის ენტროპიას მის თერმოდინამიკურ ალბათობასთან.

ლიტერატურა

რედაქტირება