ბოვერის თეატრი იყო თეატრი ბოვერიში, ნიუ–იორკში. გაიხსნა 1826 წლის 22ოქტომბერს. ყველაზე წარმატებული პერიოდი ჰქონდა 1830–1840–იან წლებში. 1850–იან წლებში თეატრის აუდიენციის ძირითად ნაწილს შეადგენდნენ ირლანდიელი, გერმანელი და ჩინელი იმიგრანტები. თეატრი 5-ჯერ დაიწვა 17 წლის განმავლობაში. 1929 წლის ხანძარმა ბოვერის თეატრი საბოლოოდ გაანადგურა.

ბოვერის თეატრი