ბელუჯისტანი (მრავალმნიშვნელოვანი)

ვიკიპედიის მრავალმნიშვნელობის გვერდი

ტერმინით ბელუჯისტანი შეიძლება აღნიშნული იყოს: