ტერმინს „დადიანი“ აქვს სხვა მნიშვნელობებიც, იხილეთ დადიანი.

ბედან (ბედიან) დადიანიოდიშის ერისთავი XII საუკუნის უკანასკნელ მეოთხედსა და XIII საუკუნის დასაწყისში. მონაწილეობდა გიორგი რუსის გასამეფებლად დიდგვარიანთა მიერ მოწყობილ აჯანყებაში. ჰყავდა ძე გიორგი დადიანი.

ლიტერატურა რედაქტირება

  • ბერაძე თ., ოდიშის პოლიტიკური გეოგრაფიიდან, «საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის კრებული», 1967, ტ. 3;
  • ბერძენიშვილი ნ., ერთი ისტორიულ-გეოგრაფიული მოვლენის გამო, მის წგნ.: საქართველოს ისტორიის საკითხები, წგნ. 1, თბ., 1964;
  • ინგოროყვა პ., რუსთაველიანას ეპილოგი, თხზ. კრ., ტ. 1, თბ., 1963;
  • სოსელია ო., სამეგრელოს სამთავროს წარმოშობის თარიღისათვის, «მიმომხილველი», 1951, ტ. 2;
  • ჯავახიშვილი ივ., ქართველი ერის ისტორია, წგნ. 3, თბ., 1966;