ბაქტერიციდები — ნივთიერებები, რომელთაც გააჩნიათ ბაქტერიებისა და სხვა მიკროორგანიზმების მოსპობის უნარი. ასეთებია სოკოებზე მოქმედი ფუნგიციდური და ამებებზე მოქმედი ამებაციდური ნივთიერებები და სხვ. ბაქტერიოციდებს განეკუთვნება:

იყენებენ როგორც სადეზინფექციო, ისე ანტისეპტიკურ საშუალებად.

ლიტერატურა რედაქტირება