ბაქო-ნოვოროსიისკის ნავთობსადენი

ნავთობსადენი ბაქონოვოროსიისკიმილსადენი რომელიც ტრანსპორტირებას უკეთებს კასპიურ ნავთს რუსულ პორტ ნოვოროსიისკამდე, რომელიც შავი ზღვის ნაპირზე მდებარეობს.

ნავთობსადენები

დღეს კონტროლირდება რუსული კომპოანია „ტრანსნეფტის“ მიერ. ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის მთავარი კონკურენტია.