სხვა მნიშვნელობებისთვის იხილეთ ბარი.

ბარი (ბერძ. baros — სიმძიმე), წნევის სისტემგარეშე ერთეული, რომელიც 105 ნ/მ² ტოლია. ეს სიდიდე ეკვივალენტურია 750,08 მმ სიმაღლისა და 0 °C ტემპერატურის მქონე ვერცხლისწყლის სვეტის წნევისა ზღვის დონიდან 45° განედზე (g=980,629 სმ/წმ²). 1 ბარი=106დნ/სმ²=0,1 მეგნ/მ² (ზუსტად)=1,01972 ატ. მეტროლოგიაში ატმოსფერული წნევის გასაზომად ხშირად იხმარება წილობითი ერთეული — მილიბარი, რომელიც 0,001 ბარის ანუ 0,986923•10-3 ატმ ტოლია.

ლიტერატურა რედაქტირება