სხვა მნიშვნელობებისთვის იხილეთ ბარი.

ბარი, მთათაშუა დადაბლებული ადგილი, მოიცავს ვაკე-დაბლობსა და მიმდებარე მთისწინეთს. მაგ., კოლხეთის ბარი მოიცავს კოლხეთის დაბლობს კავკასიონისა და მესხეთის ქედის მთისწინებითურთ.

ლიტერატურა რედაქტირება