აჭარისწყალი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი აჭარისწყალი შეიძლება აღნიშნავდეს: