აწყური

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი აწყური შეიძლება აღნიშნავდეს: