აფხაიძე

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი აფხაიძე შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: