ასისთავი:

  • (სამხედრო) ასეულის მეთაური გვიანდელ ფეოდალურ საქართველოში უზბაში ეწოდებოდა;
  • ქალაქის პოლიციის მოხელე კვარტალის ზედამხედველი (საქართველოში ეს თანამდებობა XIX საუკუნის დასაწყისში დამკვიდრდა),
  • არჩევითი თანამდებობა სოფლად 1905 წლის რევოლუციის დროს.

ლიტერატურარედაქტირება