არქეო... (ბერძნ. archaios — ძველი) — რთული სიტყვის შემადგენელი ნაწილი. მიუთითებს მისი შემცველი სიტყვების კავშირს სიძველესთან. მაგ., არქეოგრაფია, არქეოლოგია, არქეოპტერიქსი.

ლიტერატურარედაქტირება