არსენიშვილი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი არსენიშვილი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: