არარატი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი არარატი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთს ქვემოთ მოცემულთაგან: