არაორგანული ნივთიერებები

არაორგანული ნივთიერებები — ქიმიური ნაერთები რომლებიც არ შეიცავენ C-H ბმებს, ისინი არიან ნივთიერებები რომლებსაც არ აქვთ ისეთი თვისებები როგორც ორგანულ ნივთიერებებს სწორედ ეს განასხვავებთ მათ ერთმანეთისგან.[1][2][3]

არაორგანული ნივთიერება წყალბადის ბრომიდი

დედამიწის ქერქის უმეტესი ნაწილი სწორედ არაორგანული ნივთიერებებისგან შედგება, თუმცა დღესაც მიმდინარეობს დედამიწის მანტიის სიღრმეების კვლება.[4]

ნაერთები, რომლებიც შეიცავენ ნახშირბადს ყოველთვის არ არიან ორგანულები, მაგალითად ნახშირბადშემცველი არაორგანული ნივთიერებებია: ნახშირბადის მონოქსიდი, ამონიუმის ციანატი, ალუმინის კარბიდი და ა.შ. ფუნქციური ჯგუფებიდან ციანატები, ციანიდები, კარბონატები,კარბიდები და თიოციანატები.

  1. Major textbooks on inorganic chemistry decline to define inorganic compounds: Holleman, A. F.; Wiberg, E. "Inorganic Chemistry" Academic Press: San Francisco, 2001. ISBN 0-12-352651-5; Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements, 2nd, Butterworth-Heinemann. ISBN 0-08-037941-9. 
  2. J. J. Berzelius "Lehrbuch der Chemie," 1st ed., Arnoldischen Buchhandlung, Dresden and Leipzig, 1827. ISBN 1-148-99953-1. Brief English commentary in English can be found in Bent Soren Jorgensen "More on Berzelius and the vital force" J. Chem. Educ., 1965, vol. 42, p 394. doi:10.1021/ed042p394
  3. Dan Berger, Bluffton College, analysis of varying inappropriate definitions of the inorganic-organic distinction: Otherwise consistent linked material differing from current article in downplaying the carbon present vs carbon absent distinctive: [1]
  4. Newman, D. K.; Banfield, J. F. (2002). „Geomicrobiology: How Molecular-Scale Interactions Underpin Biogeochemical Systems“. Science. 296 (5570): 1071–1077. doi:10.1126/science.1010716. PMID 12004119.