არაბეთი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი არაბეთი შესაძლოა აღნიშნავდეს: