ანტონი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ანტონ შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: